21.8.2017–26.5.2018

Perehdy kuvituksen ja graafisen suunnittelun perusteisiin. Tunne alan kehityshistoria ja nykyiset käyttöympäristöt. Opi peruskäsitteet ja tekniikat, joiden avulla hallitset visuaalisen viestinnän prosesseja. Harjaannu tunnistamaan omia ideoitasi ja kehitä luomiskykyäsi.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin.

Sisältö

Kuvataiteet I –koulutuskokonaisuudessa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta, sommittelua ja värioppia sekä plastista sommittelua. Lisäksi perehdytään visuaaliseen kulttuuriin.

Kuvituksen ja graafisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on kuvakerronnassa, piirtämisen tekniikoissa, kuvankäsittelyssä ja typografian perusteissa sekä näihin liittyvissä laite- ja ohjelmisto-opinnoissa. Lisäksi opiskellaan julkaisemista ja visuaalisten alojen historiaa.

Opetusohjelmaan kuuluu myös vuoden mittaan vaihtuvia visuaalisten taiteiden opintojaksoja.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja sekä avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Siinä otetaan huomioon opiskelijan oppimistarpeet ja -tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Sivun yläosan kuva: Late Savela (kuvitus-opiskelija 2016-2017)
Valokuva: Linda Keränen

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Visuaaliset taiteet II

Kuvataiteet I –koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoa

koulutuspäällikkö Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

 

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 6.8.2017 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valitse koulutusluettelosta Kuvataiteet I.

Pin It on Pinterest