Lv. 2018-19
20.8.2018–25.5.2019

Piirrä. Maalaa. Kokeile uusia tekniikkoja. Opi hallitsemaan taiteen tutkimuksen peruskäsitteitä. Tunne länsimaisen taiteen kehityshistoriaa. Kehitä ja syvennä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi asiantuntevassa ohjauksessa.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Kuvataiteen opinnot sopivat myös tavoitteellisille harrastajille.

Sisältö

Visuaalisia taiteita opiskellaan koulutuskokonaisuudessa, jossa yhteisinä opintoina on visuaalisen alan ja muotoilun perusaineita kuten piirustusta, sommittelua, värihahmotusta, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Lisäksi perehdytään laaja-alaisesti visuaalisen kulttuurin monimuotoisuuteen.

Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdon valinneiden opetusohjelmassa pääpaino on piirustuksessa, maalauksessa ja plastisessa sommittelussa. Lisäksi opetusohjelmaan kuuluu esim. grafiikkaa, valokuvausta ja videoilmaisua sekä muita vuoden mittaan vaihtuvia taiteen opintojaksoja.

Kuvataiteen opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Harjoitustöiden avulla harjaannutetaan visuaalista ajattelua, kädentaitoja sekä kykyä ilmaista ajatuksia ja tunteita visuaalisesti.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja yhteensä 18 op.

  • Värihahmotus, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Typografian perusteet, 5 op (Lahden ammattikorkeakoulu)
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet, 3 op (Turun yliopisto)
  • Muuttuva taide ja kulttuuri, 5 op (Turun yliopisto)

Kuvaamataidon opettajiksi tähtäävien on mahdollista sisällyttää opintoihinsa kasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka pohjana on opintolinjan opetussuunnitelma. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Sivun kuvat: Linda Keränen

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Visuaaliset taiteet II

Visuaaliset taiteet I -kokonaisuuden jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoja

vastuuopettaja Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

 

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

 

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista. Tutustu opintomaksuihin: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Varsinainen haku on päättynyt 5.8., mutta hakemuksia otetaan edelleen vastaan. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest