21.8.2017–26.5.2018

Piirrä. Maalaa. Kokeile uusia tekniikkoja. Opi hallitsemaan taiteen tutkimuksen peruskäsitteet. Tunne länsimaisen taiteen kehityshistoria. Kehitä ja syvennä taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi asiantuntevassa ohjauksessa.

Opiskelu vahvistaa mahdollisuuksiasi edetä taiteen ja visuaalisen muotoilun korkeakouluopintoihin. Kuvataidelinja sopii myös tavoitteellisille harrastajille.

Sisältö

Kuvataiteet I –koulutuskokonaisuudessa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta, sommittelua ja värioppia sekä plastista sommittelua. Lisäksi perehdytään visuaaliseen kulttuuriin.

Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on piirustuksessa, maalauksessa ja plastisessa sommittelussa. Lisäksi opetusohjelmaan kuuluu esim. grafiikkaa, valokuvausta ja videoilmaisua sekä muita vuoden mittaan vaihtuvia taiteen opintojaksoja.

Kuvataiteen opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Harjoitustöiden avulla harjaannutetaan visuaalista ajattelua, kädentaitoja sekä kykyä ilmaista ajatuksia ja tunteita visuaalisesti.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja sekä avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja. Kuvaamataidon opettajiksi tähtäävien on mahdollista sisällyttää opintoihinsa kasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Siinä otetaan huomioon opiskelijan oppimistarpeet ja -tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Sivun kuvat: Linda Keränen

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Visuaaliset taiteet II

Kuvataiteet I –koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II.

Lisätietoja

vastuuopettaja Jarmo Tevajärvi
jarmo.tevajarvi@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 562 9994

 

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

 

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 6.8.2017 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valitse koulutusluettelosta Kuvataiteet I.

Pin It on Pinterest