21.8.2017–26.5.2018

Perehdy kasvatuksen- ja opetuksen ajankohtaisiin ilmiöihin. Kehitä ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitojasi.  Suorita avoimen yliopiston opintoja. Paranna mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka.

Sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä esim. luokan- tai lastentarhanopettajana, opinto-ohjaajana, erityisopettajana tai alan asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä sekä suoritetaan avoimen yliopiston opintoja.

Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Lukuvuoden aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoihin, tuetaan omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen.

Keskeiset aihealueet

  • kasvatustieteet
  • erityispedagogiikka
  • kieli- ja viestintäopinnot
  • taide- ja taitoaineet
  • opinto-ohjaus
  • VAKAVA-kurssi
  • työssäoppiminen (kesto 3 viikkoa)
”Kokonaisuutena tämä vuosi on ollut huikea. On hyvä että opiskelimme kaikkia eri aineita.”
”Yhdessä tekeminen on ollut parasta.”
”Pehmeä lasku yliopisto-opintoihin.”
Avoin yliopisto

Opetussuunnitelmaan kuuluu Jyväskylän avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä erityispedagogiikkaa ja kieli- ja viestintäopintoja (englanti, ruotsi, kirjallinen viestintä). Ne sisältyvät opintomaksuun.

Opiskelu avoimessa yliopistossa kansanopistovuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa.

Lisätietoja

vastuuopettaja Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978

Valintaperusteet

Opiskelumotivaatiosi ja kiinnostuksesi koulutusalaa kohtaan on keskeinen kriteeri opiskeljavalinnassa. Vastaa sen vuoksi harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtaan, jossa kysytään perusteluja koulutukseen hakeutumiselle.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Hakeminen

Haku lukuvuoden 2018-19 koulutukseen alkaa 1.3.2018.

Pin It on Pinterest