Lukuvuosi 2018-19
20.8.2018–24.5.2018

Perehdy kasvatuksen- ja opetuksen ajankohtaisiin ilmiöihin. Kehitä ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitojasi.  Suorita avoimen yliopiston opintoja. Paranna mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka.

Opinnot sopivat erityisesti sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä esim. luokan- tai lastentarhanopettajana, opinto-ohjaajana, erityisopettajana tai alan asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä sekä suoritetaan avoimen yliopiston opintoja.

Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Lukuvuoden aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoihin, tuetaan omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen.

Keskeiset aihealueet

  • kasvatustieteet
  • erityispedagogiikka
  • kieli- ja viestintäopinnot
  • taide- ja taitoaineet
  • opinto-ohjaus
  • VAKAVA-kurssi
  • työssäoppiminen (kesto 3 viikkoa)

”Pehmeä lasku yliopisto-opintoihin.”
”Kokonaisuutena tämä vuosi on ollut huikea. On hyvä että opiskelimme kaikkia eri aineita.”
”Yhdessä tekeminen on ollut parasta.”
Avoin yliopisto

Opetussuunnitelmaan kuuluu Jyväskylän avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä erityispedagogiikkaa ja kieli- ja viestintäopintoja (englanti, ruotsi, kirjoitusviestintä). Ne sisältyvät opintomaksuun.

Opiskelu avoimessa yliopistossa kansanopistovuoden aikana ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotuen enimmäisaikaa. Se ei myöskään muuta asemaasi ensimmäistä kertaa korekakouluun hakevana.

Lisätietoja

vastuuopettaja Maria Beirad
maria.beirad@lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978

Valintaperusteet

Opiskelumotivaatiosi ja kiinnostuksesi koulutusalaa kohtaan on keskeinen kriteeri opiskeljavalinnassa. Vastaa sen vuoksi harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtaan, jossa kysytään perusteluja koulutukseen hakeutumiselle.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen.

Hakeminen

Varsinainen haku on päättynyt 5.8., mutta hakemuksia otetaan edelleen vastaan. .

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest