Lukuvuosi 2018–19
20.8.2018–25.5.2019

Perehdy elokuvan osa-alueisiin. Opi käsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset elokuvan tekemisen prosesseja. Toteuta projektejasi ammattilaisten ohjauksessa.

Linja sopii elokuvasta ja visuaalisista taiteista kiinnostuneille, alan tutkintotavoitteiseen opintoihin aikoville ja tavoitteellisille harrastajille.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa keskitytään elokuvan tekemisen osa-alueisiin sekä teoriassa että käytännössä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään visuaaliseen kulttuuriin sekä taiteiden tutkimuksen peruskäsitteisiin.

Opiskelun pääpaino on käsikirjoituksen, kuvauksen, äänityksen, valaisun, henkilöohjauksen, editoinnin ja videotekniikan opiskelussa. Opiskelussa korostuvat tekemällä oppiminen ja ryhmätyö. Elokuvan tekemisen prosessiin perehdytään harjoitusten ja projektien avulla.

 

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana avoimen korkeakoulun opintojaksoja, jotka liittyvät visuaaliseen muotoiluun ja taiteiden tutkimukseen. Opetusohjelmaan kuuluu myös vuoden mittaan vaihtuvia taiteen opintojaksoja.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu opintolinjan yhteiseen opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Visuaaliset taiteet II

Elokuva-koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta työskentely projektien parissa jatkuu usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Lisätietoja

vastuuopettaja Jorma Mehtonen
jorma.mehtonen@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 537 3975

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Varsinainen haku on päättynyt 5.8., mutta hakemuksia otetaan edelleen vastaan. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest