Aiemmista tiedoista poiketen Lahden kansanopiston opinto-ohjelmassa ei ole Animaatio-opintolinjaa lukuvuonna 2019-20

Perehdy animaation osa-alueisiin. Tunne alan kehityshistoria ja animaation käyttökohteet. Opi käsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset animaatioelokuvan tekemisen prosesseja. Toteuta projektejasi ammattilaisten ohjauksessa.

Linja sopii animaatiosta ja visuaalisista taiteista kiinnostuneille, alan tutkintotavoitteisiin opintoihin aikoville ja tavoitteellisille harrastajille.

Sisältö

Koulutuksessa keskitytään elokuvan ja erityisesti animaatioelokuvan tekemisen osa-alueisiin sekä teoriassa että käytännössä. Oppiaineita ovat mm. videotekniikka ja elokuvakerronta, visuaalinen suunnittelu, äänitys, nukkeanimaatio, piirrosanimaatio, dramaturgia ja käsikirjoitus sekä storyboard. Lisäksi perehdytään visuaalisen taiteen perusteisiin ja visuaaliseen kulttuuriin.

Opiskelussa korostuvat tekemällä oppiminen ja ryhmätyö. Animaation tekemisen prosessiin perehdytään harjoitusten ja projektien avulla.

Korkeakouluopintoihin tähtäävä opiskelija voi kansanopisto-opiskelun yhteydessä suorittaa avoimen korkeakoulun opintojaksoja visuaaliseen muotoiluun ja taiteisiin liittyvissä aineissa.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka perustuu opintolinjan opetussuunnitelmaan. HOPS ottaa huomioon opiskelijan tavoitteet ja jatko-opiskelusuunnitelmat.

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta työskentely projektien parissa jatkuu usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Opiskelijatarinoita:
Nea Yli-Paavalniemi: Tiuku

Visuaaliset taiteet II

Animaatiokoulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II

Lisätietoja

vastuuopettaja Jorma Mehtonen
jorma.mehtonen@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 537 3975

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Varsinainen haku on päättynyt 5.8., mutta hakemuksia otetaan edelleen vastaan. Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Huom.! Valittuasi koulutuksen se siirtyy "ostoskoriin". Hakuvaiheessa ei kuitenkaan peritä mitään maksuja. Muista tallentaa hakemuksesi esikatselun jälkeen. Hakusi on onnistunut, kun saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistusviestin, jonka lähettäjänä näkyy "Lahden kansanopiston Wilma".

Pin It on Pinterest