21.8.2017–26.5.2018

Perehdy animaation osa-alueisiin. Tunne alan kehityshistoria ja animaation käyttökohteet. Opi käsitteet, käytännöt ja tekniikat, joiden avulla hallitset animaatioelokuvan tekemisen prosesseja. Toteuta projektejasi ammattilaisten ohjauksessa.

Linja sopii animaatiosta ja visuaalisista taiteista kiinnostuneille, alan tutkintotavoitteisiin opintoihin aikoville ja tavoitteellisille harrastajille.

Sisältö

Koulutuksessa keskitytään elokuvan ja erityisesti animaatioelokuvan tekemisen osa-alueisiin sekä teoriassa että käytännössä. Oppiaineita ovat mm. videotekniikka ja elokuvakerronta, visuaalinen suunnittelu, äänitys, nukkeanimaatio, piirrosanimaatio, dramaturgia ja käsikirjoitus sekä storyboard. Lisäksi perehdytään visuaalisen taiteen perusteisiin ja visuaaliseen kulttuuriin.

Opiskelussa korostuvat tekemällä oppiminen ja ryhmätyö. Animaation tekemisen prosessiin perehdytään harjoitusten ja projektien avulla.

 

Korkeakouluopintoihin tähtäävä opiskelija voi kansanopisto-opiskelun yhteydessä suorittaa avoimen korkeakoulun kursseja muotoiluun ja taiteisiin liittyvissä aineissa sekä avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siinä otetaan huomioon opiskelijan oppimistarpeet ja -tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta työskentely projektien parissa jatkuu usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Visuaaliset taiteet II

Animaatiokoulutuksen jälkeen opiskelija voi hakea opistoon toiseksi vuodeksi syventämään osaamistaan ja työstämään projekteja asiantuntijoiden ohjauksessa. Toisen vuoden opintolinja on nimeltään Visuaaliset taiteet II

Lisätietoja

vastuuopettaja Jorma Mehtonen
jorma.mehtonen@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 537 3975

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa.

Opintomaksut

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista: Visuaalisten taiteiden opintomaksut
Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa: opintomaksut ja opintojen rahoittaminen

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 6.8.2017 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään. Liitteet eivät ole pakollisia.

Pin It on Pinterest