Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet

Turun yliopisto

3 op

Opintojakso on osa Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintoja.

Opintojaksolla perehdytään taiteiden tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja niiden historialliseen muodostumiseen sekä niiden soveltamiseen eri taiteenalojen tutkimuksessa. Tarkasteltavia käsitteitä ovat taide, teos, teksti, intertekstuaalisuus ja -mediaalisuus, väline (media), tulkinta ja kokemus, merkitys, traditio ja konventio, kerronnallisuus, representaatio, laji (genre) ja diskurssi.

Kohderyhmä

Opintojakso kuuluu opiston Kuvataiteet I -koulutuksessa päätoimisesti opiskelevien opetussuunnitelmaan.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Pin It on Pinterest