Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot

Itä-Suomen yliopisto

30 op

Sisältö

Suomi toisena/vieraana kielenä -aineen perusopinnot koostuvat neljästä osiosta:

  • Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (7 op)
  • Suomi oppijan näkökulmasta (12 op)
  • Kulttuurienvälinen viestintä (6 op) ja
  • Harjoittelu (5 op).

 

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
  • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
  • tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
  • on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
Kohderyhmä

Opinnot sisältyvät Suomen kieli ja monikulttuurisuus -opintolinjalla päätoimisesti opiskelevien opetussuunnitelmaan.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Pin It on Pinterest