Muuttuva taide ja kulttuuri

Turun yliopisto

5 op

Opintojakso on osa Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintoja.

Sen keskeistä sisältöä ovat

  • länsimaisen taiteen ja populaarikulttuurin tyylikaudet, tyylisuunnat, historiallinen kehitys keskeisine murroskohtineen sekä
  • taiteen sekä visuaalisen ja auditiivisen kulttuurin tuotannon riippuvuussuhteet eri aikojen yhteiskuntajärjestelmiin.
Kohderyhmä

Opintojakso kuuluu opiston Kuvataiteet I -koulutuksessa päätoimisesti opiskelevien opetussuunnitelmaan.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Leena Mattila
leena.mattila@lahdenkansanopisto.fi
P. 040 838 9515

Pin It on Pinterest