Etusivu > Projektit > Laatu- ja kehittämishankkeet (LAKE)

Kansanopistojen verkostoyhteistyön kehittäminen

Rahoittaja

Opetushallitus (Laatu- ja kehittämisavustus 2012-2013)

Yhteistyössä

  • Lahden kansanopisto (koordinaattori)
  • Kymenlaakson Opisto
  • Otavan Opisto

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • opistojen yhteisen toiminnan suunnittelu ja järjestäminen (opetus, oppimateriaalit, opistopalvelut)
  • internaattipedagogiikan, uusien koulutusmallien, opetusmuotojen ja arvioinnin kehittäminen kompetenssiajattelun pohjalta

Ajankohtaista

28.1.2013 Monikulttuurisessa mediakeväässä kolmen opiston opiskelijat pohtivat yhteiskunnallisia teemoja, aktiivista kansalaisuutta ja perheiden arkea eri kulttuurien näkökulmista. Opiskelijat tuottavat teemoja käsitteleviä nettiradio-ohjelmia, videoita ja lehtiartikkeleita, jotka julkaistaan  viikoilla 10-13. Linkki julkaisukanavalle.

 

G-LAKE

G-LAKE  on yhdeksän sitoutumattoman kansanopiston yhteinen laatu- ja kehittämishanke. G-kirjain hankkeen nimessä tulee tanskalaiselta kansanopistoisältä Grundtvigilta, jonka alulle panemaan pohjoismaiseen kansanopistoperinteeseen nämä yhdeksän G-opistoa toimintansa nojaavat. LAKE puolestaan on vapaan sivistystyön valtakunnallinen laatu- ja kehittämisohjelma, jota rahoittaa Opetushallitus vuosina 2010-2012.

G-opistoryhmittymään kuuluvat Etelä-Pohjanmaan Opisto, Haapaveden opisto, Kankaanpään opisto, Keski-Suomen Opisto, Kymenlaakson Opisto, Lahden kansanopisto, Länsi-Suomen Opisto, Oriveden Opisto ja Otavan Opisto.

G-LAKE -hankkeen painopisteet vuonna 2010-2011

  • nuorten syrjäytymiskehitystä estävän ja koulutusjärjestelmän nivelvaiheisiin liittyvän toiminnan kehittäminen,
  • kansanopistojen verkostoyhteistyön kehittäminen,
  • internaattipedagogiikan, uusien koulutusmallien ja opetusmuotojen kehittäminen,
  • eri väestöryhmien sivistys- ja osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaavan koulutustarjonna kehittäminen ja
  • erityistä tukea tarvitsevien ryhmien koulutukseen pääsyn edistäminen.

G-LAKE -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on mm. suunniteltu ja järjestetty instituutiorajat ylittävää, kansanopiston ja kansalaisopiston yhteistä koulutustarjontaa, rakennettu opistojen yhteistä nivelvaiheohjauksen mallia ja kehitetty toimintatapoja mielenterveyskuntoutujien kohtaamiseen oppilaitoksissa sekä heidän ohjaamiseensa ja kouluttamiseensa. Lisäksi on yhtenäistetty opistojen tietojärjestelmäpalveluja ja verkkoympäristöjä. Opistot ovat ottaneet käyttöön AC-neuvotteluyhteydet ja toteuttaneet myös erilaisia koulutuksia ja luentotilaisuuksia AC:n välityksellä.

G-LAKE-hankkeen painopisteet vuonna 2011-2012

1. Nuorten syrjäytymiskehitystä estävän ja koulutusjärjestelmän nivelvaiheisiin liittyvän toiminnan kehittäminen (G-NIVEL) ja
2. Kansanopistojen verkostoyhteistyön kehittäminen. (G-VERKOSTO)

G-NIVELessä suunnitellaan ja toteutetaan yhteinen seurantakysely yhdeksän G-opiston edellisvuosien nivelvaiheopiskelijoille. Tavoitteena on selvittää nivelvaiheohjauksen ja kansanopisto-opintojen vaikuttavuutta. Kysely toteutetaan keväällä 2012. Hankkeessa luotu kyselypohja sekä tulosten koonti ovat G-opistojen lisäksi hyödynnettävissä kansanopistokentällä ja edunvalvonnassa.

G-VERKOSTOssa laaditaan G-opistojen yhteinen kurssitarjotin, jonka opintoihin/opintokokonaisuuksiin eri G-opistojen opiskelijat voivat osallistua esimerkiksi verkon yli. Tavoitteena on, että jokainen G-opisto toimii sekä yhteisten opintojen tuottajana, että ohjaa opiskelijoitaan osallistumaan toisten G-opistojen järjestämään opetukseen. Yhteisiä koulutuksia pilotoidaan syksyllä 2012.

Lisätietoja:
rehtori Ville Marjomäki
ville.marjomaki(ät)lahdenkansanopisto.fi