Etusivu > palvelut > Kurssit > Suomi toisena ja vieraana kielenä

Turun yliopiston avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukainen kurssi

Suomi toisena ja vieraana kielenä, 5 op

Riittämättömän hakijamäärän vuoksi kurssia ei toteuteta keväällä 2017.

Kurssi on Turun yliopiston avoimen yliopiston opetussuunnitelman pohjalta räätälöity kokonaisuus, jossa teoria ja työelämä saatetaan vuoropuheluun keskenään. Kurssilla opiskelija vahvistaa käsitystään suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineesta ja S2-alasta. Kurssi sisältää lähiopetusta, etäohjattua itsenäistä opiskelua sekä kirjatentin.

Kohderyhmä

Maahanmuuttajien opetuksessa sekä muilla aloilla maahanmuuttajien parissa työskentelevät sekä tutkintotavoitteisesta S2-opiskelusta kiinnostuneet.

Aikataulu

Lähiopetusjakso 1 (15 t)
17.–18.2.2017, pe klo 17.00–20.45 ja la 9–17

Työelämäjakso (etäohjattua itsenäistä opiskelua)

Lähiopetusjakso 2 (10 t)
24.–25.3.2017, pe klo 17–20 ja la 9–14

Kirjatentti
12.4.2017 klo 18-21

Uusintatentti (tarvittaessa)
17.5.2017 klo 18-21

Sisältö

Lähiopetusjaksoilla (Harjukatu 46, Lahti)

  • käsitellään maahanmuuttajan kohtaamista, kotoutumista sekä suomen oppimista ja opettamista toisena kielenä
  • valmistaudutaan kirjatenttiin

Työelämäjaksolla 

  • opiskelija tutustuu S2-alaan itselleen sopivassa aikataulussa, opettajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti, esim. haastattelemalla S2-opettajaa tai seuraamalla S2-opettajan työskentelyä
  • laatii 1. lähiopetusjaksolla ja työelämäjaksolla oppimastaan raportin

Kirjatentissä opiskelija tenttii seuraavat artikkelit ja teoksen:

  • Virittäjä 3/2009 Suomi toisena kielenä – opetuksen ja tutkimuksen rajapintoja, s. 321–423 artikkelit: Martin, Halonen, Jantunen, Kaivapalu sekä Aalto, Mustonen, Tukia (http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/issue/view/674)
  • Rekimies, Anu – Siitonen, Kirsti (toim.) 2009: Suunnaksi suomen kieli. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 80. Turku. 166 s.

Suoritukset ja arviointi

  • aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (kirjatenttiin osallistumisen edellytys); jatkuva arviointi, hyv./hyl.
  • kirjallinen raportti; arviointi 0-5
  • tentti; arviointi 0-5