Kasvatus- ja opetusala

22.8.2016 - 2.6.2017

Lukuvuosi 2017-18
21.8.2017–26.5.2018

PARANNA mahdollisuuksiasi saada haluttu opiskelupaikka.

PEREHDY kasvatuksen- ja opetuksen ajankohtaisiin ilmiöihin.

KEHITÄ ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitojasi.

 

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä, sekä suoritetaan avoimen yliopiston opintoja. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Lukuvuoden aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoihin, tuetaan omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen.

Kenelle?

Sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä mm.
 luokan- tai lastentarhanopettajana
 
opinto-ohjaajana
 
erityisopettajana
 
alan asiantuntija-, kehittämis- tai suunnittelutehtävissä

Koulutuksen sisältö

 kasvatustieteet
 erityispedagogiikka
 
kieli- ja viestintäopinnot
 
taide- ja taitoaineet
 
opinto-ohjaus
 
VAKAVA-kurssi
 
työssäoppiminen (kesto 3 vk)

Opintomaksut

Kansanopistolinjalla opiskelu on maksullista. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa tukien määristä löydät Kelan sivuilta.

Opintomaksuun sisältyy
• Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perusopinnot (25 op) joko kasvatustieteessä tai erityispedagogiikassa
 
avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja (englanti, ruotsi, kirjallinen viestintä)

Siirry opintomaksusivulle.

Lisätietoja

vastuuopettaja Maria Beirad
maria.beirad(at)lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978