Etusivu > palvelut > Avoin yliopisto > Monikulttuurisuusopinnot > Uskonto ja monikulttuurisuus

Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

Oppimistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää uskonnon merkityksen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Hän tuntee nykypäivän Suomen monikulttuurisen ja moniuskontoisen kentän pääpiirteet. Hän osaa soveltaa oppimaansa tarkastelemalla uskonnon ja maahanmuuton suhdetta suomalaisessa kulttuurissa.

Sisältö: Opintojaksossa saadaan kokonaiskuva tämän päivän uskontotilanteessa Suomessa ja keskitytään lisääntyvän monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityishuomiota kiinnitetään islamia koskeviin kysymyksiin.

Opintojakson suoritustapa: Essee 3 op TAI Kirjallinen tentti 3 op. Arviointi numerolla 0-5

Oppimateriaalit:

1. Gerd Baumann 1999: Multicultural Riddle. Rethinking national, ethnic, and religious identities.
2. Tuomas Martikainen 2013: Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1990 Immigration to Finland.

Verkkoluentomateriaali moodlessa (itsenäinen työskentely)