Etusivu > palvelut > Avoin yliopisto > Monikulttuurisuusopinnot > Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan

Näkökulmia monikulttuurisuuden historiaan 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä historiallisesta näkökulmasta.

SisältöKurssin pääpaino on ajatuksessa, että ihmisten liikkuvuus ja elämä kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä eivät ole uusia ilmiöitä. Jaksolla käsitellään Suomen ja Euroopan kulttuurisen moninaisuuden historiaa erityisesti 1800- ja 1900-luvuilla. Pohdintatehtävissä paneudutaan yksittäisten maiden historioihin monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Opetuksen toteutustavat: Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy sekä tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä että verkkotehtäviä ja verkkoluentoja Moodlessa.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opintoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja. Vaihtoehtoisesti essee. Arviointi numerolla 0-5.