Etusivu > palvelut > Avoin yliopisto > Monikulttuurisuusopinnot > Johdatus monikulttuurisuuteen

Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

Tavoitteet: Opiskelija tutustuu monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan sekä teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota opintokokonaisuuteen kuuluvat valinnaiskurssit syventävät.

Työskentelytapa: Kurssi toteutetaan moimuoto-opetuksena, johon sisältyy sekä tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä että verkkotehtäviä ja verkkoluentoja Moodlessa. Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opintoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirja ja osallistumalla kirjalliseen kuulusteluun.

Vaadittavat opintosuoritukset:

Kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään samalla kertaa verkkomateriaali ja kirjallisuus, sekä oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Arviointi numerolla 0–5.

Oppimateriaali:

1. Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.
JA
2. Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations. Critical Perspectives. Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.
3. Verkkoluentomateriaali moodlessa