Sarjakuva

21.8.2017–26.5.2018

PEREHDY sarjakuvan teoriaan ja käytäntöön.

KEHITÄ taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi.

VALMENTAUDU alan jatko-opintoihin.

Kenelle?

visuaalisista taiteista ja tarinankerronnasta kiinnostuneille
alan jatko-opintoihin aikoville
tavoitteellisille harrastajille

Sisältö

Kuvataiteet I –koulutuskokonaisuudessa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta, sommittelua ja värioppia sekä plastista sommittelua. Lisäksi perehdytään visuaaliseen kulttuuriin.

Sarjakuvan suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on piirtämisessä sekä piirtämisen ja sarjakuvan eri tekniikkojen opiskelussa. Lisäksi opiskellaan dramaturgiaa ja sarjakuvan historiaa. Opetusohjelmaan kuuluu myös vuosittain vaihtuvia taiteen lyhytkursseja.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja sekä avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja.

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Siinä otetaan huomioon opiskelijan oppimistarpeet ja tutkintotavoitteiseen opiskeluun liittyvät tavoitteet.

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista. Se oikeuttaa KELAn opintotukeen.

Opintomaksut »

Hakeminen

Lukuvuoden 2017-18 koulutukseen haetaan 6.8.2017 mennessä. Opiskelijavalintoja tehdään ja valintapäätöksiä postitetaan kesäkuun lopussa, heinäkuun lopussa sekä hakuajan päätyttyä.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa. Hakijan tulee sen vuoksi vastata harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, joissa näitä asioita kysytään. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään.

Huom.! Otamme vastaan hakemuksia myös varsinaisen hakuajan päätyttyä. Vapaita koulutuspaikkoja kannattaa tiedustella koulutuksen vastuuopettajalta, myös kesken lukuvuoden.

Täytä hakulomake »