Kuvataiteet I:

Kuvataide

21.8.2017–26.5.2018

PIIRRÄ. MAALAA. KOKEILE uusia tekniikkoja.

KEHITÄ taiteellista näkemystäsi ja ilmaisukykyäsi.

VALMENTAUDU alan  jatko-opintoihin

Kenelle?

 visuaalisista taiteista ja muotoilusta kiinnostuneille
 alan jatko-opintoihin aikoville
 tavoitteellisille harrastajille

Sisältö

Kuvataiteet I –koulutuskokonaisuudessa opiskellaan visuaalisen alan ja muotoilun perusteita: piirustusta, sommittelua ja värioppia sekä plastista sommittelua. Lisäksi perehdytään visuaaliseen kulttuuriin.

Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa pääpaino on piirustuksessa, maalauksessa ja plastisessa sommittelussa. Lisäksi opetusohjelmaan kuuluu esim. grafiikkaa, valokuvausta ja videoilmaisua sekä muita vuosittain vaihtuvia taiteen lyhytkursseja.

Kuvataiteen opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Harjoitustöiden avulla harjaannutetaan visuaalista ajattelua, kädentaitoja sekä kykyä ilmaista ajatuksia ja tunteita visuaalisesti.

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja sekä avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja. Kuvaamataidon opettajiksi tähtäävien on mahdollista sisällyttää opintoihinsa kasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Opiskelijalle laaditaan lukuvuoden alkaessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Siinä otetaan huomioon opiskelijan oppimistarpeet ja -tavoitteet sekä jatko-opiskelusuunnitelmat.

Hyvä tietää

Oppitunnit ovat pääasiassa klo 9.00- 16.00 välisenä aikana, mutta opetusta järjestetään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtilat ovat opiskelijoiden käytössä klo 23.00 asti, mikä tarjoaa mahdollisuuden joustavaan omaehtoiseen työskentelyyn.

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista. Se oikeuttaa KELAn opintotukeen.

Opintomaksut »

Hakeminen

Lukuvuoden 2017-18 koulutukseen haetaan 6.8.2017 mennessä. Opiskelijavalintoja tehdään ja valintapäätöksiä postitetaan kesäkuun lopussa, heinäkuun lopussa sekä hakuajan päätyttyä.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakijan kiinnostus koulutusalaa kohtaan, opiskelumotivaatio sekä halu sitoutua opiskeluun ovat keskeisiä kriteerejä opiskelijavalinnassa. Hakijan tulee sen vuoksi vastata harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtiin, joissa näitä asioita kysytään. Hakija voi liittää hakemukseensa sähköisen portfolion tai linkin verkkoympäristöön, jossa hän on julkaissut töitään.

Huom.! Otamme vastaan hakemuksia myös varsinaisen hakuajan päätyttyä. Vapaita koulutuspaikkoja kannattaa tiedustella koulutuksen vastuuopettajalta, myös kesken lukuvuoden.

Täytä hakulomake »