Etusivu > opintolinjat > Taide ja viestintä > Kulttuurityö > kulttuurituottajan työ

Kulttuurituottajan työ on monipuolista järjestelemistä ja organisointia.

 • Hän auttaa taiteilijoiden työtä taide- ja kulttuuriorganisaatioissa, kulttuuritapahtumissa, kulttuuri- ja taideprojekteissa tai produktioissa.
 • Hyvä kulttuurituottaja tarvitsee vankat vuorovaikutustaidot, pitkän pinnan sekä rautaista kulttuurialan yleissivistystä.
 • Hän hallitsee projektinhallinnan, työskentelee yrittäjämäisesti, on joustava ja jämäkkä.

Työn sisällöt ovat kirjavia, samoin tehtävänimikkeet

Kulttuurituottajia toimii esimerkiksi

 • toiminnanjohtajina,
 • projektipäälliköinä,
 • tuotantoassistentteina,
 • järjestö- ja kulttuurisihteereinä ja
 • kulttuurialan ja luovan alan yrittäjinä.

... ja työskentelympäristöt

Kulttuurituottaja työskentelee

 • kulttuuritapahtumissa,
 • järjestöissä,
 • mainostoimistoissa,
 • kulttuuri- ja taideprojektien suunnittelijoina ja vetäjinä sekä
 • kuntien ja valtion kulttuurihallinnossa.

Kulttuurituottaja tekee luontevan sujuvasti yhteistyötä yli toimialarajojen kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämiseksi.