Etusivu > opintolinjat > Maahanmuuttaja-koulutus > Suomen kieli ja kulttuuri: kotoutumiskoulutus

Suomen kieli ja kulttuuri maahanmuuttajille:

kotoutumiskoulutus 

22.8.2016-2.6.2017

Lukuvuosi 2017-18
21.8.2017–26.5.2018

SUOMEN KIELTÄ jatko-opintoja tai työelämää varten

JATKO-OPINTOKELPOISUUS  Suomessa

TIETOJA JA TAITOJA arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa

Kenelle?

Erityisesti maahanmuuttajalle, joka
 on täyttänyt 16 vuotta
 on on luku- ja kirjoitustaitoinen ja jonka suomen kielen taito on tasolla 0 - A2.1.
on vailla ammatillista koulutusta ja jatko-opintokelpoisuutta Suomessa. 

Huom.! Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat 16 - 25-vuotiaat hakijat. 

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2012).

Opiskeltavia aineita ovat
 suomen kieli ja kulttuuri (alkeet ja hitaat alkeet / lähtötaso 0 sekä jatko / lähtötaso A2.1)
 yhteiskuntatieto
ympäristötieto
 koulutus- ja työelämätieto
 tietokoneen käyttö
 matematiikka

Kuinka opitaan?

Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa. Opintoihin sisältyy kolmen viikon mittainen työelämään tutustumisjakso. Opetus tapahtuu 20 hengen ryhmässä. Työskentelytapoja ovat mm.

 keskusteleva luennointi
 pienryhmätyöskentely, ryhmätyöt, esitelmät
 tekemällä oppiminen
 virtuaalioppimateriaalit, kotitehtävät
 opintokäynnit
• yhteiset työpajat ja tapahtumat suomalaisten opintoryhmien kanssa.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen päättyy 31.7.2017.
Siirry sähköiseen hakulomakkeeseen tästä

Mikäli haluat hakea paperilomakkeella,
tulosta se tästä.
Hakulomakkeita saa myös opiston toimistosta. Lähetä paperilomake osoitteeseen Lahden kansanopisto, Harjukatu 46, 15100 LAHTI. Muista liittää hakemukseen kopiot suomen kielen kurssitodistuksista, jos on.

Kaikki hakijat kutsutaan kirjeellä valintakokeeseen elokuun alussa. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä. Mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella ympäri vuoden.

Opintomaksut

• Kotoutumiskoulutuksen opintomaksu on 110 €/kk. Se laskutetaan kerran kuukaudessa. Opintomaksuun sisältyy opetus ja opettajan tekemä oppimateriaali.
• Opiskelija maksaa itse kurssilla käytettävän oppikirjan. Opisto tilaa oppikirjat koko ryhmälle kerralla.
Lisätietoa saa koulutuksen koordinaattorilta.
• Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea tai hyödyntää mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna. Rahoitus on hyvä selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua.
• 18 vuotta täyttäneet voivat hakea asuntolapaikkaa. Opistolla asuvan opiskelijan opintomaksu on 385€/kk . Se laskutetaan kerran kuukaudessa. Opistolla asuvan opiskelijan opintomaksuun kuuluu opetuksen ja opetusmonisteiden lisäksi asuminen sekä aamiainen, lounas, päiväkahvi ja päivällinen arkisin.