Yhteiskuntataloudet muuttuvat maataloudesta huomiotalouteen, katovuosista finanssikriiseihin ja oravannahoista optioihin. Tule opiskelemaan, anna sivistyksesi kasvaa korkoa!

Kiinnostaako Sinua ymmärtää maailmaa ja ihmisen toimintaa talouden näkökulmasta? Miksi talouselämä on sellaista kuin on ja miten se on tällaiseksi muotoutunut? Haluatko kehittää kykyäsi hahmottaa, tulkita ja selittää taloutta, sen merkitystä ja seuraamuksia?

Lahden kansanopistossa käynnistyy syksyllä 2013 uusi koulutusohjelma, jonka sisällöissä paneudutaan ihmisen ja talouden suhteeseen. Opinnoissa tarkastellaan taloutta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta nykypäivänä ja menneisyydessä. Ajankohtaisten talouden ilmiöiden rinnalla perehdymme talouteen historiassa ja kysymme, miten nykyiseen talouskäsitykseen on tultu. Talous ja suhtautuminen siihen on historiallista.

Euroopan metropolien viimeaikaisten mellakoiden taustavaikuttajia on yritetty ymmärtää, ja mellakoita on osaksi selitetty ihmisten taloudellisista lähtökohdista ja elämisen ehdoista käsin. Mellakoiden syiksi on esitetty niin globaliin tulevaisuuteen kohdistuvaa yleistä epävarmuutta, kansallisvaltioiden monikulttuuristumista, tämän päivän haaskaavaa kulutuskulttuuria kuin arkisten toimeentuloedellytysten kaventumistakin. Me ihmiset ulkoistamme talouden omalakiseksi lähes luonnonlain kaltaiseksi ilmiöksi ja unohdamme, että talouden takana on aina ihminen. Talous perustuu ihmisen perusvietteihin, omistamiseen, vaurauden ja hyvinvoinnin, hyödyn, mielihyvän ja hyvän elämän tavoitteluun. Talous on ihmisen käyttäytymisen ja toiminnan taustavaikuttaja ja ohjaaja – ja tulos. Se myös suureksi osaksi määrää ihmisen paikan yhteisössä. Talous vaikuttaa kaikkeen.

Oletko ajatellut, että

  • Yhteiskunnan rakentaminen tapahtuu pitkälti talouden kautta
  • Taloudessa on pohjimmiltaan kysymys yksilöiden keskinäisistä suhteista ja yksilön asemasta yhteisössä, myös kansallisella ja globaalilla tasolla
  • Yhteisöjen käyttäytyminen on talouden määrittämää uskomme talouteen on suuri
  • Onnistumisesta taloudellisessa kilpailussa on tehty keskeinen yhteiskunnallinen hyve
  • Ahkeruuden hyve viittaa taloudellisiin tavoitteisiin, ahneus hyväksytään, jos se suojelee omaa yhteisöä
  • Kansainvälisen talouden epäkohdat - alistaminen ja epätasa-arvo – nähdään itsestäänselvyyksinä
  • Meillä olisi edellytykset elää sivistyneesti. Vauraus ei pakota toisten polkemiseen

Tartu uudenlaiseen tilaisuuteen ja tule kartuttamaan sivistystäsi opiskelemalla talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin välisiä yhteyksiä Lahden kansanopistossa.

Palaa koulutuksen esittelysivulle