Etusivu > palvelut > Kurssit > VAKAVA-pääsykoevalmennus

VAKAVA-kurssi

Kohderyhmä

Keväällä 2017 VAKAVA-pääsykokeen kautta yliopistoon hakevat.

VAKAVAssa eli valtakunnallisessa kasvatusalan valintayhteistyöverkostossa on mukana seitsemän yliopistoa ja yli 30 koulutusta. Kokeen kautta voi hakea opiskelemaan erityispedagogiikkaa, yleistä ja aikuiskasvatustiedettä, luokan-, lastentarhan-, erityis-, käsityön- ja kotitalousopettajaksi sekä opinto-ohjaajaksi. Tarkempaa tietoa kokeesta ja koulutuksista saat täältä.

Aika ja paikka

Kurssin lähiopetus järjstetään Lahden kansanopistolla (Harjukatu 46, Lahti) seuraavina aikoina:
to 6.4.klo 17–21Ylätupa
ke 12.4. klo 17–21Ylätupa
to 13.4.klo 17–21 Ylätupa
ke 19.4.klo 17–21Ylätupa
to 20.4.klo 17–21Ylätupa
ke 26.4. klo 17–21Ylätupa
to 27.4.klo 17–21Ylätupa
pe 19.5.klo 16–20Ylätupa
la 20.5. klo 9.30–15 Ylätupa
 

Tavoite

Opiskelija saa tukea ja välineitä valintakokeessa menestymiseen. Hän ymmärtää VAKAVA-pääsykokeen osallistumisedellytykset. Kurssin aikana valintakoeaineisto tulee syvällisesti tutuksi ja opiskelija ymmärtää keskeiset teoriat ja käsitteet sekä hahmottaa aineiston laajemmat kokonaisuudet.

Sisältö

VAKAVA-kurssi koostuu kahdesta osasta: Ensimmäisessä osassa käydään valintakokeen kirjallinen aineisto huolellisesti läpi. Huomiota kiinnitetään erityisesti opiskelijoiden hankaliksi kokemiin käsitteisiin ja tieteellisiin teorioihin sekä tutkimustulosten tulkitsemiseen. Kurssilla perehdytään itse valintakokeeseen ja harjoitellaan siihen vastaamista. Valintakoetyyppiset tehtävät tulevat tutuiksi. Kurssin ensimmäinen osa päätetään koko aineiston kattavaan kertaustuntiin. Toisessa osassa harjoitellaan soveltuvuuskokeiden haastattelu- ja ryhmätilanteita erilaisten pari- ja ryhmäharjoitusten avulla.

Opettaja

Opettajana toimii KM Maria Beirad. Hän on opiskellut kasvatustieteitä Helsingin yliopistossa ja valmistunut vuonna 2009 ja tuntee VAKAVA-kokeen osaamisedellytykset hyvin.