Etusivu > palvelut > Avoin yliopisto > Draamakasvatus, perusopinnot

Draamakasvatus (25 op)

Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset perusopinnot

Kohderyhmä

Draamakasvatuksen perusopinnot antavat työkaluja uuden opetussuunnitelman mukaiseen eheyttävään ja oppiaineiden rajat ylittävään työskentelyyn, minkä vuoksi suosittelemme sitä erityisesti opettajille ja erilaisten oppijaryhmien ohjaajille. Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä.

Tietoa oppiaineesta ja suoritustavasta

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opinnot ovat 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Ne sisältävät käytännön kursseja sekä soveltavasta että esittävästä draamasta (mm. prosessidraamaa, improvisaatiota, näyttelijäntyötä, ohjaamista) sekä kirjallisia oppimistehtäviä.

Lähiopetus järjestetään seitsemänä viikonloppuna ja yhtenä viikon kestävänä kesäseminaarina Lahdessa. Lähijaksojen välillä opetuksesta vastaavat opettajat ohjaavat kirjallisten oppimistehtävien tekemistä sähköpostitse ja/tai sovitussa sähköisessä ympäristössä. Suositellun aikataulun mukaisesti etenevä opiskelija suorittaa opintokokonaisuuden noin seitsemässä kuukaudessa.

Opettajat

• opintojen vastuuopettaja TeM Marietta Kunnas
• muut opettajat: TaM Säde Kajovaara, FM Anna Pitkämäki,  TeM Lumikki Väinämö 

Lähiopetuksen aikataulu, kevät-kesä 2017

27.–29.1.ODKP301 Draamakasvatuksen perusteet
17.–19.2.ODKP302 Genreajattelu draamakasvatuksessa
10.–12.3.ODKP321 Improvisaatio
24.–26.3.ODKP311 Dramaturgian perusteet
21.–23.4.ODKP331 Prosessidraaman dramaturgia
12.–14.5.ODKP332 Prosessidraaman ohjaaminen
4.–10.6.ODKP323 Tanssi ja liikeimprovisaatio
ODKP324 Näyttelijäntyö
ODKP325 Ohjaajantyö
5.–6.8.ODKP341 Draamaopettaja taiteilijana
Perjantaisin klo 18.00–20.30, lauantaisin klo 9.0016.00 ja sunnuntaisin klo 9.0014.00. Alkamis- ja päättymisajat voivat viikonloppukohtaisesti tarkentua.

Hyvä tietää

Perusopintojen suorittaminen avaa mahdollisuuden jatkaa aineopintoihin, joiden suorittaminen antaa tietyin edellytyksin ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden. Aineopintoja järjestetään esim. Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella. Opettajan pedagogiset opinnot suorittaneelle aineopintojen suorittaminen tuo draamaopettajan (ent. ilmaisutaidon opettaja) pätevyyden.