Etusivu > Historia > Alkuvuodet > Sotien jälkeen

Kasvussa mukana

Toisen maailmansodan jälkeen Lahden kaupungin väkiluku lähti nopeaan kasvuun. Koko maassa alkoi sekä yleissivistävän että ammatillisen koulutuksen voimakas laajeneminen. Kehitys vaikutti väistämättä myös kansanopiston asemaan.
Kiihtyvässä yhteiskunnan teollistumis- ja kaupungistumiskehityksessä kansanopiston alkuperäinen tehtävä alkoi menettää merkitystään. Lahden kansanopisto menetti aiemman näkyvän roolinsa kaupunkilaisten kokoontumispaikkana ja suuntasi energiansa uusien koulutuksellisten haasteiden vastaanottamiseen. Opisto muun muassa osallistui sosiaaliministeriön organisoiman kodinhoitajakoulutuksen tarjoamiseen. Myös nuoret, joiden opinnot olivat sodan takia keskeytyneet tai jääneet kokonaan alkamatta, löysivät 1950- ja 1960-luvuilla kansanopistosta ja kansankorkeakoulusta väylän, jota kautta he saattoivat jatkaa esimerkiksi Yhteiskunnalliseen korkeakouluun, opettajaseminaariin tai yliopistoon.

Uusia haasteita

1980-luvun alusta alkaen koulutusjärjestelmän laajenemisen ja yhteiskunnan voimakkaan muutoksen seurauksena Lahden kansanopiston opetus on eriytynyt selkeästi profiloiduiksi opintolinjoiksi sekä kurssitoiminnaksi.
Suosittuja opetusalueita ovat olleet mm. kasvatus- ja terveysala, viestintä, kulttuurihistoria ja muu yhteiskunnallinen koulutus sekä taidekoulutus. Lahden kansanopiston teatterilinja on maankuulu ja kuvataide-, elokuva- ja uusimpana Luova valokuva -linja täydentävät kokonaisuutta.

Opiston toiminta on kasvanut viimeisten vuosien aikana entisestään uusien tehtäväalueiden ja työmuotojen myötä. Näitä ovat muun muassa laaja avoimen yliopiston opetus, sosiaali- ja terveysalojen ammatillinen näyttötutkintokoulutus, maahanmuuttajakoulutus, työvoimapoliittinen koulutus ja yhteistyö maakunnan muiden aikuiskoulutuksen järjestäjien kanssa.

Opetusmenetelmien osalta lähi- ja etäopetuksen kehittäminen tietoverkkoja hyväksi käyttäen on vaatinut paljon voimavaroja. Tuloksia on sovellettu esimerkiksi aikuisten verkkoperuskoulun ja aikuisten käsityön taiteen perusopintoja kehittämällä. Toiminnan laajeneminen ja uudistuminen ovat edellyttäneet myös opistoympäristön kehittämistä. 1980- ja 1990-luvuilla arvokas opistorakennus on kunnostettu ja uudistettu perusteellisesti ja uusia tiloja on hankittu esimerkiksi viestinnän ja taiteiden opetukseen.

Viimeisten vuosien opiskelijamäärät ovat olleet opiston historian korkeimpia. Vuosittain Lahden kansanopistossa opiskelee n. 300 opiskelijaa. Vuotuinen opetustuntien määrä on kaksinkertaistunut kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Vastaavasti henkilöstökin on lisääntynyt. Päätoimisia työntekijöitä on nykyisin nelisenkymmentä ja lisäksi osa-aikaisia toistasataa.

Näinä vuosikymmeninä Lahden kansanopisto on monien muiden opistojen tavoin joutunut samalla pohtimaan miten säilyttää tämän päivän työssään yhteys historiaansa, suomalaisen kansanopiston perusideaan