etusivu_LKO

Etusivu > Etusivu > Hakeminen

Haku on meneillään!

Välivuodella on väliä!

Syksyllä 2014 alkavat, kokopäiväiset ja lukuvuoden kestävät linjat:

 Tule hankkimaan uusia tietoja ja taitoja jatko-opintoja ja elämää varten!

Koulutusten sivuilta löytyvät myös hakulomakkeet, tiedot opintomaksuista sekä yhteystiedot lisätietojen antajille.

Facebook

Tervetuloa opiskelemaan Lahteen!

Kaikesta oppii!

Hakeminen

Tällä sivulla kerrotaan kootusti Lahden kansanopiston koulutuksiin hakemisesta. Kunkin koulutuksen tai kurssin tarkemmat hakuohjeet ja hakuajat löydät ao. koulutuksen tai kurssin esittelysivulta Hakeminen-väliotsikon alta.

Pääsyvaatimukset

Opiston koulutuksiin ja kursseille on pääsyvaatimuksena 18 vuoden ikä ja suoritettu oppivelvollisuus, ellei koulutuksen esittelyn yhteydessä toisin mainita. Mikäli hakijalta edellytetään esim. aiempia alan opintoja tai tiettyä taitotasoa, se käy ilmi koulutuksen tai kurssin esittelysivulta kohdasta Kenelle?

Hakuajat

Koulutusten ja kurssien hakuajat ilmenevät niiden esittelysivuilta kohdasta Hakeminen.

Hakemukset

Koulutuksiin haetaan ja ilmoittaudutaan pääsääntöisesti sähköistä hakulomaketta käyttäen, ellei koulutuksen tai kurssin esittelyn yhteydessä toisin mainita. Sähköinen hakulomake löytyy kunkin koulutuksen tai kurssin esittelysivulta kohdasta Hakeminen.

Osaan koulutuksista (esim. peruskoulu ja kymppiluokka, teatterikoulutukset ja ammattitutkintoon johtavat koulutukset) haetaan paperilomakkeella. Hakutapa ilmenee koulutuksen esittelysivulta. Mikäli hakijan pitää käyttää paperilomaketta, se on liitetty sivun kohtaan Hakeminen tulostettavana PDF-lomakkeena.

Tulostettavat hakulomakkeet löydät myös täältä.

Ennakkotehtävät

Mikäli koulutukseen hakeminen edellyttää ennakkotehtäviä, niiden ohjeet löytyvät esittelysivulta. Ennakkotehtävät postitetaan osoitteeseen Lahden kansanopisto, Harjukatu 46, 15100 LAHTI. Kuoreen tulee merkitä koulutusala, jota hakemus koskee, esim. "Hakemus/Kuvataide". Muista liittää ennakkotehtävään nimesi.

Liitteet

Peruskouluopintoihin haettaessa hakemukseen liitetään virkatodistus ja Suomen kieli ja kulttuuri -koulutuksiinn haettaessa passin ja oleskeluluvan kopio. Muihin koulutuksiin haettaessa liitteitä ei tarvita, ellei koulutuksen esittelysivulla toisin mainita. Kansanopistolinjoille hakiessasi varaudu esittämään koulutodistuksesi pyydettäessä.

Hakemusten käsittely ja opiskelijavalinta

Elokuussa alkaville kansanopistolinjoille saapuneita hakemuksia käsitellään kesä-heinäkuun vaihteessa, heinä-elokuun vaihteessa sekä hakuajan päätyttyä. Voit siis saada päätöksen opiskelijaksi valinnasta jo ennen hakuajan päättymistä.

Huom. Teatterikoulutuksissa opiskelijavalinnat tehdään kaksivaiheisen hakumenettelyn jälkeen, ja niistä ilmoitetaan kesä-heinäkuun vaihteessa. Valokuvauskoulutuksen kaikki opiskelijavalinnat tehdään vasta hakuajan päätyttyä.

Opiskelijavalinnassa painotetaan hakijan opiskelumotivaatiota ja kiinnostusta alaa kohtaan. Perustelut koulutukseen hakeutumiselle sekä mahdolliset ennakkotehtävät kannattaa sen vuoksi laatia harkiten ja huolella.