Etusivu > Avoin yliopisto ennakkoilmoittautumisen KIITOSSIVU > copy of Kasvatus- ja opetusala

Kasvatus- ja opetusala

22.8.2016 - 2.6.2017

PARANNA mahdollisuuksiasi saada haluttu opiskelupaikka.

PEREHDY kasvatuksen- ja opetuksen ajankohtaisiin ilmiöihin.

KEHITÄ ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitojasi.

OSALLISTU VAKAVA-pääsykoevalmennukseen.

 

Koulutuksen aikana käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden ja erityispedagogiikan keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä, sekä suoritetaan avoimen yliopiston opintoja. Opetuksessa korostetaan opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa sekä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännön-läheisyyttä.

Lukuvuoden aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia korkeakouluopintoihin, tuetaan omien tavoitteiden asettamista ja saavuttamista sekä rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen.

Kenelle?

Sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä mm.
 luokan- tai lastentarhanopettajana
 
opinto-ohjaajana
 
erityisopettajana
 
alan asiantuntija-, kehittämis- tai suunnittelutehtävissä

Koulutuksen sisältö

 kasvatustieteet
 erityispedagogiikka
 
kieli- ja viestintäopinnot
 
taide- ja taitoaineet
 
opinto-ohjaus
 
VAKAVA-pääsykoevalmennus
 
työssäoppiminen (kesto 3 vk)

Opintomaksut

Kansanopistolinjalla opiskelu on maksullista. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa opintotukeen, ja opistolla asuminen oikeuttaa asumislisään. Lisätietoa tukien määristä löydät Kelan sivuilta.

Opintomaksuun sisältyy
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perusopinnot (25 op) joko kasvatustieteessä tai erityispedagogiikassa
 
avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopintoja (englanti, ruotsi, kirjallinen viestintä)

Siirry opintomaksusivulle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 7.8.2016 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Opiskelumotivaatiosi ja kiinnostuksesi koulutusalaa kohtaan on keskeinen kriteeri opiskeljavalinnassa. Vastaa sen vuoksi harkiten ja huolella hakulomakkeen kohtaan, jossa kysytään perusteluja koulutukseen hakeutumiselle.

Siirry hakulomakkeeseen.

Lisätietoja

vastuuopettaja Maria Beirad
maria.beirad(at)lahdenkansanopisto.fi
p. 050 407 1978